Yüksek başarımlı hesaplama, en genel tanımı ile hesaplanması zor olan bilimsel, mühendislik problemlerinin çözümünde süperbilgisayarların veya bilgisayar kümelerinin (cluster) kullanılmasıdır. Bulut Hesaplama, internet üzerine çeşitli uygulamalar  kullanılabilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir. Bu uygulamalar bir hizmeti sağlarken, ilgili veriyi depolar ve korur. Bu sayede hız ve ulaşabilirlik artarken masraflar azalmaktadır.

Avrupa Sayısal Tek Pazar Stratejisi kapsamında bulut bilişim önemli bir rol oynamaktadır. 2012 Avrupa Bulut Stratejisi uyarınca, Avrupa Bulut Ortaklığı (European Cloud Partnership - ECP) kurulmuştur. Yeni araçlar, yeni bulut platfomları yaratmak ve bulut bilişimden en iyi şekilde yararlanmabilmek Çerçeve Programlar kapsamında çeşitli projeler yürütülmektedir.