Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler (Key Enabling Technologies-KET), Avrupa sanayiine rekabet gücü kazandıracak yeni pazarlar yaratılmasına olanak sağlayacak yatırımlar ve teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Mikro ve Nano Elektronik ile Fotonik araştırma alanları  Avrupa Birliği tarafından Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler olarak tanımlanan stratejik araştırma alanları arasında yer almaktadır.

Mikro ve Nano Elektronik ile Fotonik teknolojileri özellikle otomotiv, elektronik, enerji ve telekominikasyon gibi geniş bir endüstri yelpazesinde inovatif ürün ve hizmet oluşturmada temel teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu teknolojilerin farklı sanayi kollarında da yeni uygulama alanları yaratması beklenmektedir.

Mikro ve Nano Elektronik alanında ECSEL platformu faaliyet göstermektedir. Fotonik alanında ise Photonics21 adlı teknoloji platformu faaliyet göstermekte ve her iki alanda yıllık çağrılar açılmaktadır.