Robotik ve otonom sistemlerin önemi, kendi başına endüstriyel ve ticari bir faaliyet olarak güçlü ekonomik katkısının bulunmasının yanısıra, dünya çapında çeşitli sektörlerde oluşturduğu kapsamlı ve güçlü sosyo-ekonomik etkide yatmaktadır.  Gelişmiş robotik ve otonom (veya otonoma yakın) araçların, 2025 yılına kadar Mobil İnternet, ileri malzemeler veya  enerji piyasaları gibi sektörlerin yıllık ekonomisinde potansiyel bir etkiye sahip olacaktır.

Halihazırda şu an, endüstriyel robotik, otomotiv gibi Avrupa'daki yüksek değerli üretim endüstrilerinde, bu endüstrileri Avrupa'da tutmanın temel taşlarından biri haline geldi. Bu eğilim, Avrupa'daki tüm ana sanayilerde sürdürülmeli, güçlendirilmeli ve genişletilmelidir. Robotik teknolojisi, son kullanıcı uygulamaları üzerinde de geniş bir etkiye sahiptir. Robotik profesyonel ve tüketici hizmetleri sektörlerinin önümüzdeki on yılda iki basamaklı bir büyüme kaydetmesi ve bu büyümede özellikle yeni piyasaların açılmasında KOBİ'lerin kilit rol oynamaları bekleniyor. Üretimin yanında, sağlık, tarım, inşaat, lojistik ve ulaşım gibi günlük yaşamı etkileyen robotlar için önemli uygulama alanları olacaktır. 

Avrupa Birliği'nin stratejik vizyonunda Avrupa'nın küresel robotik pazarında payını 2020 yılına kadar en az %30 oranında artırmak hedefleniyor. Avrupa Birliğinin bu alandaki gelirlerinde yaklaşık 80 milyar Avro artış bekleniyor. 2025 yılına kadar mobil internetin de gelişmesiyle ileri robotik ve otonom sistemler Avrupa'nın önde gelen sektörlerinde özellikle otomotiv alanında çok daha fazla önem kazanacak.