• Su: Hızlı bir şekilde gerçekleşen kentleşme ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı artan su ihtiyacını karşılayabilmek ve sektörler arası su kaynaklarının kullanımındaki rekabetin planlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle su araştırmaları da Ufuk2020 Programı’nda önceliklendirilmiştir. Su önceliği kapsamında pazarda uygulanabilecek yenilikçi su teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündeminin bir parçası olan Su aynı zamanda uluslararası işbirliği için de fırsatlar doğurmaktadır. Bu nedenle su araştırmaları sadece Çevre alanında değil, Ufuk2020 Programı’nın Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ve Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşenleri altındaki farklı alanlarda da öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Yer Gözlem önceliği kapsamında sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yer Gözlem araştırmaları sadece Çevre alanında değil, Ufuk2020 Programı’nın Endüstriyel Liderlik bileşeni altındaki “Uzay” alanında ve Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altındaki “Araştırma Altyapıları” alanında ve Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altındaki “Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Biyoekonomi ve Denizcilik” alanında da öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Sürdürülebilir Büyüme için Kültürel Miras önceliği kapsamında kültürel mirasın sürdürülebilir bir Avrupa için stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin, himayesinin ve geliştirilmesinin garanti altına alınması hedeflenmektedir.