İklim değişikliği, sürdürülebilir olmayan kentleşme, doğal afetler, gıda güvenliği tehditleri, biyoçeşitlilik kaybı, hava kirliliği, doğal sermayenin ve ekosistem hizmetlerinin bozulması, su kalitesinde düşüş ve kıtlık; çözülmesi zorunlu büyük çevresel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu öncelik altında şehirlerin, kırsal kesimlerin ve doğal alanların bütünleşik olarak değerlendirilerek, doğa temelli çözümler aracılığıyla ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Doğa temelli çözümler yerel olarak adapte edilmiş ve sistemli müdahalelerle şehirlere daha fazla doğa, doğal özellikler ve süreçler getirmek üzere tasarlanmaktadır. Bu çözümlerin yerel olarak uyumlu, kaynak verimli, çok amaçlı, çok fonksiyonlu olması beklenmektedir. Doğaya dayalı çözümlerin bu temel özellikleri, mühendislik çözümlerinden (gri altyapı gibi) farklı sonuçlar vermelerini sağlamaktadır. Maliyet etkinliği ve uzun vadeli sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik faydaları konusunda Avrupa çapında çok fazla kanıt bulunmadığı için uygulanması yaygın değildir. Bu nedenle geliştirilecek projelerle hem etkilerinin kanıtlanması hem de Avrupa çapında uygulama alanları bulunması hedeflenmektedir.

Bu öncelik altında dönemsel olarak değişmesi öngörülen ve 2017 çağrı döneminde aşağıda örnekleri verilen konularda araştırma ve inovasyon projelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

  • Kentsel yenileme kapsamında doğa-temelli çözümlerin geliştirilmesi

  • Hidro-meteorolojik risklerin azaltılması için doğa temelli çözümler geliştirilmesi vb.

​​Avrupa Sürdürülebilir Kentler Platformu, Bask Ülkesi'ndeki 8. Sürdürülebilir Kentler Konferansı'ndan sonra 2016 yılında başlatıldı. Aalborg, Danimarka ve Bask Ülkesi tarafından desteklenen bu Platform, 8. Avrupa Sürdürülebilir Şehirler ve Kentler Konferansı'nın ana sonucu olan Bask Deklarasyonu'nun ele alınışına odaklanmaktadır. Platform tarafından, şehirler ve organizasyonlar tarafından sunulan dönüşüm öyküleriyle başkalarına ilham vermeyi amaçlayan Dönüşüm Örnekleri Veritabanı (Bask Deklarasyonu doğrultusunda) oluşturulmuştur. Sürdürülebilir şehir örneklerine ulaşmak için Platformu ziyaret edebilir ve kendi Sürdürülebilir Şehir deneyiminizi buradan paylaşabilirsiniz.