Avrupa Birliği, endüstriyel büyüme ve rekabet edebilirliğini devamlı kılmak için hammaddelere bağımlı durumdadır. Bununla birlikte, hammadde değer zinciri (hammadde tetkik ve arama, çıkarma, işleme, yeniden kullanma ve  enerji-dışı ve tarım-dışı hammaddelere sürdürülebilir erişim) boyunca çok farklı sorunlar yaşamaktadır.

Hammadde sektöründe yenilik kapasitesini artırmak ve hammaddeleri (birincil ve ikincil) tam kapasite kullanabilmek amacıyla İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı altında bu konuda araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.  Birincil ve ikincil ham maddeler için geliştirilecek yenilikçi üretim teknolojileri ile madenlerin ve metallerin güvence altına alınması hedeflenmektedir. Bunun yanısıra, hammaddelerin çıkarılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ortaya çıkan yan ürünlerin kazanımı ve yeniden kullanımı, atık toplama sistemlerindeki iyi uygulamalar vb. konularında araştırma, inovasyon ve koordinasyon projelerini gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Birincil hammadde ile ifade edilmek istenen; metalik maden cevherleri, endüstriyel mineraller, inşaat malzemeleri gibi ilk defa kullanılacak olan doğal inorganik veya organik maddelerdir. 

İkincil hammadde ise birincil hammaddeleri ikame edecek potansiyeli olan maden atıkları, imalat atıkları, katı atık depolama sahası (landfill) içeriği gibi yeniden kullanılabilir ve yeniden işlenebilir atık malzemelerdir. 

Söz konusu öncelik özellikle sanayide kullanılan enerji ve tarım-dışı hammaddelere odaklanmaktadır. Metalik mineraller, endüstriyel mineraller, inşaat malzemesi, odun ve doğal kauçuk gibi hammaddelerin çalışılması beklenmektedir.