İklim Servisleri mevcut iklim verilerinin ve bilgisinin, projeksiyonlar, tahminler, ekonomik analizler ve Teknoloji değerlendirmeler gibi kullanılabilir ürün ve süreçlere dönüştürülmesidir. İklim servislerinin kullanımıyla risk yönetimi için daha sistematik bir yaklaşım geliştirmek, iklime dayalı stratejik kararlar alabilmek ve AB’nin azaltım ve uyum politikalarına destek sağlamak amaçlanmaktadır. Bu öncelik altında desteklenecek projeler vasıtasıyla iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla Avrupa’nın azaltım ve uyum ihtiyaçlarına yönelik talep odaklı iklim servislerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Karbonsuzlaştırma çalışmaları kapsamında iklim değişikliğinden kaynaklı riskler ve maliyetlerin değerlendirilmesi, iklim değişikliğinin önlenmesinde uzun dönemli hedeflere ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen azaltım çalışmalarının değerlendirilmesi gibi hususlar ele alınacaktır. Bu öncelik kapsamında iklim değişikliğinin nedenlerinin ve etkilerinin daha iyi anlaşılması ve bu husustaki çabaların daha iyi koordine edilmesi amaçlanmaktadır. 

Avrupa'da gerçekleştirilen iklim araştırması, iklim değişikliğinin süreçleri, nedenleri ve sonuçlarının uluslararası bir anlayışa ulaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Özellikle gerçekleştirilen projeler vasıtasıyla Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) kritik öneme sahip girdiler sağlanması amaçlanmaktadır. 

İklim Değişikliği Ufuk2020'de tüm alanların ortak bir önceliği olarak karşımıza çıkmakta ve Avrupa Komisyonu tarafından önemsenmektedir. Tüm alanlarda desteklenecek projelerle Ufuk2020'nin toplam bütçesinin %35'inin iklim değişikliği ile mücadeleye hizmet etmesi beklenmektedir.