Ufuk2020 Çevre Alanı Proje Kataloğu

Ufuk2020’de İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler alanında 2014-2018 çağrıları kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen seçilmiş projelerin bilgilerinin yer aldığı proje kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ufuk2020’de Avrupa Komisyonu tarafından projeleri desteklenen kuruluşların gelecek çağrılarda da proje hazırlayacak olan ekiplerin oluşturulmasında aktif rol oynayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ilgilendiğiniz çağrı başlıklarıyla yakın konularda çalışan ve destek almış Ufuk2020 proje ortaklarıyla iletişime geçmeniz gelecek çağrılarda güçlü ortaklıklara adım atmanızı kolaylaştıracaktır.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Avrupa Komisyonu, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmanın Ufuk2020 Programı’nın yatay öncelikleri olduğunu ve tüm alt alanlarda desteklenen projelerin belirtilen alt önceliklere hizmet etmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu hususta desteklenen projeler aracılığıyla aşağıda belirtilen oranlarda harcama yapılması amaçlanmaktadır:

  • Ufuk2020 toplam bütçesinin %60’ının sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmesi gerekmektedir.
  • Ufuk2020 toplam bütçesinin %35’inin iklim değişikliği ile mücadeleye hizmet etmesi gerekmektedir.

Konu güdümlü projelerin yanısıra ERC ve MSCA gibi konu güdümsüz alanlarda da bu  önceliklerin dikkate alınması gerekmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Döngüsel Ekonomi için AB Eylem Planı

Artan nüfus, sanayileşme sonucunda mevcut doğal kaynaklarımız üzerindeki baskının artması üretim ve tüketim sisteminin ve davranış biçimlerinin değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kullanılan hammaddelerin üretim zinciri boyunca ortaya çıkan atıklardan ayrıştırılıp yeniden kullanılması, su ve enerji kullanımının azaltılması sonucu kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi ve bunun için yenilikçi, kabul edilebilir teknoloji, süreç ve servislerin geliştirilmesi günümüz dünyasında önem arzetmektedir.

Bu bağlamda Avrupa Birliği, Döngüsel Ekonomi Paketini uygulamaya başlamış ve bu hususta bir Eylem Planı oluşturmuştur. Eylem Planı’nın uygulanabilmesi için atıklarla ilgili mevzuatında da düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenleme sonucu birtakım hedefler ortaya konmuştur. Eylem Planı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.