Daha önceden 7. Çerçeve Programı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı altında desteklenen Dijital/ Siber Güvenlik konuları, Ufuk 2020 ile birlikte Güvenli Toplumlar altında desteklenmeye başlamıştır. Siber güvenlik alanı öncelikli konular altında gizlilik, erişim, risk yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kritik altyapılardaki rolü, güvenilir e-hizmetler ve siber güvenliğin toplumsal yönü bulunmaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri güdümlü değişimler çeşitli sektör faaliyetlerinde kolaylık sağlasa da aynı zamanda kritik altyapılarda ve dijital hizmetlerde hassaslığa ve risklere yol açar, ki söz konusu riskler Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmesine tehdit oluşturabilir.

Söz konusu risklerle Ufuk2020 Programı Dijital Güvenlik çağrılarında mücadele edilmektedir. Dijital Güvenlik çağrıları Ufuk2020 Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Sağlık alanlarıyla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.