Ülkelerin altyapılarındaki faaliyetlerin farklı sebeplerden engellenmesi veya sekteye uğratılması ülkelerin ekonomilerini doğrudan etkilemektedir. Söz konusu engeller fiziksel veya siber birtakım risklerin sonucunda oluşmakta veya doğrudan saldırı hedeflenmesiyle meydana gelmektedir.

Son zamanlarda tecrübe edilen olaylar neticesinde, kritik altyapıların söz konusu saldırı (fiziksel-siber) veya doğal risklere karşı operasyonlarının devamını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yöntemlere ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

Avrupa’nın bütünselci, yüklenebilir ve güncellenebilir yeni teknolojik çözümler üreterek kamu veya özel farklı türlerdeki altyapılara uygulamayı hedeflediği yöntemler bu çağrı altında desteklenmektedir.

Çağrı kapsamında enerji santralleri, su tesisleri, bankalar, kişisel veriler barındıran kamu kurumları, çevresel tehdit oluşturabilecek yapılar, kritik altyapılar olarak değerlendirilmektedir.

Çağrılar için tıklayınız.