Güvenli Toplumlar alanı altındaki en önemli önceliklerden biri “Krizler ve Doğal Afetlerle Mücadele”dir. Söz konusu önceliğin altında desteklenmesi planlanan konular kriz yönetimi, afete karşı dayanıklılık ve iklim değişikliği, kritik altyapıların korunması, iletişim teknolojileri ve karşılıklı işlerlik ve önceliğin etik ve sosyal araştırmalarının yürütülmesidir.

Vatandaşların afet ve krizlere karşı güvenliğinin korunmasın yönelik her türlü yöntemin ele alındığı çağrılarda konu başlıkları hem acil servis hizmetlerine yönelik hem de doğal afetin veya krizin önceden teşhis edilmesini sağlayacak şekilde çeşitlenmektedir.

Çağrılar için tıklayınız.