Sınır güvenliği çağrıları, bir yandan sınır kontrollerindeki sistemleri güçlendirecek ekipman, araç, süreç ve metodoloji geliştirmeyi hedeflerken bir yandan da kişilerin hakları ve gizliliklerini korumayı hedeflemektedir. Avrupa Sınır Takip Sistemleri (European Border Surveillance System- EUROSUR) faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak çağrı başlıkları aynı zamanda Akıllı Sınır uygulamalarına geçişi de kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Tedarik zinciri güvenliği konularını da kapsayan öncelik kapsamında AB Gümrük politikalarına da destek sağlanması öngörülmektedir. Avrupa dışı Sınır Güvenliği başlıkları kapsamında da insani yardım, krizlerle mücadele ve barış operasyonların yönelik yeni süreç ve teknoloji tasarımları hedeflenmektedir.