Söz konusu çağrının amacı, suç ve terör faaliyetlerini önceden teşhis etmek, takip etmek, önlemek ve sonrasındaki inceleme ve telafi süreçlerini iyileştirmektir. Siber suçları da kapsayan çağrıda konu başlıkları genellikle, illegal insan ticareti, terör faaliyetleri, radikalleşme ve kaçakçılık konuları ile mücadele etmeye yönelik yeni teknolojiler hedeflemektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de en çok faaliyet gösterebileceği konuları barındıran öncelik olan “Terörizm ve Organize Suçlar ile Mücadele” önceliği altında desteklenmesi öngörülen konular adli vakalar, kolluk kuvvetlerine yönelik faaliyetler, şehir ve topluluk güvenliğine yönelik faaliyetler ile önceliğin etik ve sosyal araştırmalarının yürütülmesidir.

Çağrılar için tıklayınız.