Başarı Hikayeleri

Tümü

“İnovasyona Hızlı Erişim” (Fast Track to Innovation), tüm tip katılımcıların yer alabileceği ve konu sınırlaması olmaksızın proje teklifilerinin sunulabileceği Ufuk2020 çağrısıdır.

İnovasyona Hızlı Erişim ile yenilikçi şirketlere fikirlerini pazara daha kolay taşıyabilmeleri için destek sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi ve Avrupa Birliği'nin rekabet gücünün artırılması da amaçlanmıştır.

İnovasyona Hızlı Erişim pazara yakın inovatif faaliyetler için yıllık 100 milyon € bütçe ile uygulanacak olup, tüm katılımcılara açıktır. Fonlanacak teklifler en az 3, an fazla 5 yasal kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından sunulmak zorundadır ve bu kuruluşlar Ufuk2020 programına katılan en az 3 farklı ülkeden olmalıdır. İnovasyon fikrine pazara giriş öncesi son katkının sağlanması hedeflendiğinden fonlamaya konu eylemlerin “iş odaklı” olması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda inovasyona hızlı erişim eylemlerine, pazarda hızlı (proje başlangıcından sonraki 3 yıllık periyot içinde) yer almayı sağlamak için, sanayi (kar amaçlı özel sektör) yoğun katılımı zorunlu tutulmuştur. Sanayi katılımı şu şekilde olmalıdır:     

  • Konsorsiyumda yer alan sanayi katılımcılarının bütçesinin oranı en az %60,

         veya

  • Üç veya dört ortaklı konsorsiyumdaki katılımcılardan en az ikisi veya beş ortaklı konsorsiyumdaki katılımcılardan en az üçü sanayi katılımcısı olmalıdır.

Teklifler her biri 5 puan üstünden olmak üzere “mükemmellik”, ”uygulama” ve “etki” kriterlerleri için  farklı hakemler tarafından değerlendirilecek ve teklif puanı hakemlerin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Belirlenen eşik değer 13’tür. Değerlendirme sürecinde özellikle “etki” kriteri önemli rol oynamakta, teklifte yer alan sanayi katılımcılarının bütçedeki katkı büyüklüğü (özellikle KOBİ’ler), sanayi katılımcı sayısı ve konsorsiyumun sunduğu personelin cinsiyet dengesi diğer ilave değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiştir. 

Çağrı kapsamında hibeye erişim süresi en fazla 6 ay olarak belirlenmiş olup, AB katkısı 3 milyon €’ya kadar çıkabilmektedir. 

                                                                                                                                                                                                                                           Cut-off Tarihleri:  21 Şubat 2019

23 Mayıs 2019

22 Ekim 2019

19 Şubat 2020

09 Haziran 2020

27 Ekim 2020 

2018-2020 Çalışma Programına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Desteklenmiş projelere ulaşmak için tıklayınız.