EFFRA (European Factories of the Future Research Association), yenilikçi üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için kurulmuş, sanayi odaklı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşun asıl amacı, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı “Factories of the Future (Geleceğin Fabrikaları)” kapsamında üretim teknolojilerinde rekabet öncesi işbirliğini teşvik etmektir. Bu işbirliği kapsamında kamu ve özel sektör kaynakları birleştirilerek sanayii önderliğinde pazar odaklı projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. EFFRA, küçük, orta ve büyük ölçekli endüstriyel işletmeleri, araştırma merkezlerini ve üniversiteleri bünyesinde barındırmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Kurtarma Planı bünyesinde 2008 yılı aralık ayında başlatılan Geleceğin Fabrikaları (FoF) Kamu – Özel Sektör Ortaklığı (PPP) kapsamında Avrupa’nın en iyi sanayi ve araştırma kurumlarını kapsayan 260'tan fazla proje başlatılmıştır. 2014-2020 FoF yol haritasında çevre dostu, sosyal açıdan sürdürülebilir katma değeri yüksek üretim teknolojilerine yönelik rotalar özetlenmiş ve bu husustaki öncelikler Avrupa’daki kamu ve özel sektörleri içeren kapsamlı bir paydaş topluluğuna danışarak belirlenmiştir. FoF-PPP ile yeni, sürdürülebilir ve rekabetçi Avrupa üretim endüstrisi için gerekli teknolojilerin ve geleceğin fabrikalarının geliştirilmesi beklenmektedir.

 • EFFRA'nın Misyonu

Ortaklık, yüzlerce pazara yönelik sınır ötesi projeleri, Avrupa Birliği genelinde başlatmak amacıyla, araştırma ve yenilik alanında endüstri liderliğinde bir program yaratmak için özel ve kamu kaynaklarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu tür projeler çok çeşitli imalat sektörlerinde uygulanacak demolar ve modeller üretecektir.

 • EFFRA'ya Kimler Katılabilir?

Büyük sanayi kuruluşları, SME'ler, araştırma kuruluşları, üniversiteler, birlikler

 • EFFRA'nın Çalışma Alanları
  • Geleceğin ürünlerinin imalatı: Toplumun sürekli değişen ihtiyaçlarına hitap etmek ve yeni pazarlar açma potansiyelini sunmak
  • İmalatın ekonomik sürdürülebilirliği: Yüksek performans ve kaliteyi uygun maliyetli verimlilik ile birleştirerek, ekonomik olarak uygulanabilir bir şekilde küçük ölçekli üretim yapabilen yeniden yapılandırılabilir, uyarlanabilir ve gelişen fabrikaları gerçekleştirmek
  • İmalatın sosyal sürdürülebilirliği: İnsan becerilerini teknoloji ile bütünleştirmek
  • Üretimin çevresel sürdürülebilirliği: Kaynak tüketiminin ve atık üretiminin azaltılması
 • EFFRA Üyeleri:

Kuruluşun endüstri ortakları arasında AB Volvo, AIRBUS, Robert Bosch GmbH, Phillips, FIAT (CRF), Renault ve Siemens gibi kuruluşlar ön planda yer almaktadır.

EFFRA'ya üye olan Türk kuruluşlar: Arçelik ve Teknopar

 • EFFRA'ya Üye Olmak için: EFFRA üyeliği üç aşamada gerçekleşir

1-Başvuru:  Başvuru sahipleri, EFFRA üyelik başvuru formunu eşlik eden belgelerle (hukuki statüye ilişkin kanıtları) EFFRA İcra Direktörüne gönderir.

2-Değerlendirme: EFFRA Yönetim Kurulu, başvuranların listesini gözden geçirir ve geçici üyeliği verebilir.

3-Karar: EFFRA Genel Kurulu nihai kararı alır ve geçici üyeliği tam üyelik haline getirir. EFFRA başvuru sahibini haberdar etmek için süreç boyunca irtibatta kalır.

           Üye olmak için, 'Membership' adresinden EFFRA üyelik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

 • EFFRA Yol Haritası Bileşenleri
  • Gelişmiş üretim süreçleri
  • Uyarlamalı ve akıllı üretim sistemleri
  • Dijital, sanal ve kaynak verimli fabrikalar
  • İşbirlikçi ve mobil işletmeler
  • İnsan merkezli imalat
  • Müşteri odaklı imalat

Bu sayfada yer alan bilgiler, EFFRA'nın internet ortamında yer alan dokümanlarından derlenmiş olup, detaylı bilgi için http://www.effra.eu adresinden detaylı bilgi sağlanabilir.