SPIRE - Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency

A.SPIRE (Association of SPIRE), SPIRE Kamu-Özel Ortaklığını yönetmeyi ve uygulamayı taahhüt eden bir birliktir. Yenilikçi proses endüstrilerini, istihdam ve cirodaki toplam Avrupa imalat sektörünün % 20'sini ve Avrupa'ya yayılmış bir düzineden fazla ülkeden 150'den fazla sanayi ve araştırma prosesi paydaşını temsil etmektedir. SPIRE, çimento, seramik, kimyasallar, mühendislik, mineraller ve cevherleri, demir dışı metalleri, çelik ve su sektörlerini bir araya getirmektedir.

 

SPIRE'ın Misyonu:

A.SPIRE'nin misyonu, kaynak verimli bir proses endüstrisine katkıda bulunacak büyük ölçekli mevcut değer zinciri üretimlerinin tüm aşamalarında teknolojilerin ve en iyi uygulamaların geliştirilmesini sağlamaktır.

 

SPIRE'ın Vizyonu:

SPIRE, proses endüstrileri tarafından sağlanan kaynak ve enerji verimliliğinde yeniliğe adanmış, sözleşmeye dayalı bir Kamu-Özel Ortaklığıdır. SPIRE, üç temel Avrupa sorununu ele almaktadır:

  • Küresel bir pazarda büyüme ve Avrupa'nın rekabet gücünü artırma aciliyeti
  • Tüm sanayi sektörleri için ciro, istihdam ve teknoloji üretimi açısından Avrupa ekonomisinin temelini oluşturan Avrupa proses endüstrisinin canlandırılması
  • Kaynak ve enerji verimsizliğini ve endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmak için gerekli zorunluluk

SPIRE kamu-özel ortaklığı kapsamında geliştirilen teknolojilerin fosil enerji yoğunluğunda % 30 ve yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımında % 20 azalma sağlaması beklenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa endüstrisi için önem taşımaktadır.

 

SPIRE'a Kimler Katılabilir?

Üye olmak isteyen herhangi bir kuruluşa açıktır. Üyeler genellikle endüstriyel, araştırma, KOBİ'ler ve kamu kuruluşlarından oluşur.


SPIRE'ın Çalışma Alanları:

  • 8 odak sektör: çimento, seramik, kimya, mühendislik, mineral ve cevher, metal, çelik ve su

 

SPIRE Üyeleri:

SPIRE üyelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.spire2030.eu/spire/members

SPIRE Türk Üyeleri: TÜPRAŞ, Hayat Kimya, İKMİB

SPIRE'a Üye Olmak için:

Üye olmak için, https://www.spire2030.eu/spire/join-us/application-and-fees adresinden bilgi alabilirsiniz.

Bu sayfada yer alan bilgiler, SPIRE'ın internet ortamında yer alan dokümanlarından derlenmiş olup, detaylı bilgi için https://www.spire2030.eu/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.