Bu çağrı, sağlık ve refah yönetimini desteklerken vatandaşların katılımını güçlendirmeyi ve sağlık ve bakım hizmetlerinin daha dijitalleştirilmiş, insan merkezli ve toplum temelli bakım modellerine dönüşümünü kolaylaştırmayı amaçlamaktadır, böylece sağlık hizmetlerine daha iyi erişim ve sağlık ve bakım sistemlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Sağlık ve Bakımda Dijital Dönüşüm çağrısı, Avrupa Bulut Bilişim Girişimi ve Avrupa Serbest Veri Akışı Girişiminin yanı sıra Komisyonun öncelikli alanları olan “Meslekler, büyüme ve yatırımlar için yeni bir destek” ve “Bağlı bir Dijital Tek Pazar” ile ilişkili olup; toplumun, çevrenin ve vatandaşların yararına sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen sağlık ve bakım sektörlerinde dijital ekonominin potansiyelinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunacaktır. Bu çağrı, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma için e-Sağlık, mobil sağlık (mSağlık) ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) konularını ele alacaktır.

Bu çağrı altında yer alan 2019 yılı başlıkları için tıklayınız

Dijital Tek Pazarda Sağlık ve Bakımın Dijital Dönüşümü Üzerine İletişim, üç önceliği belirler:

  1. Vatandaşların sağlık verilerine AB genelinde erişebilmelerini sağlayan güvenli erişim
  2. Ortak Avrupa veri altyapısı aracılığıyla kişiselleştirilmiş tıp araştırmaları: araştırmacıların ve diğer profesyonellerin AB genelinde kaynakları (veri, uzmanlık, bilgi işlem işleme ve depolama kapasiteleri) toplamasına izin verme
  3. Kullanıcı geri bildirimi ve kişi odaklı bakım için dijital araçlarla vatandaşların güçlendirilmesi: insanların sağlıklarına dikkat etmelerini sağlamak için dijital araçları kullanmak, önleme çalışmalarını teşvik etmek, kullanıcılar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki geri bildirim ve etkileşimi sağlamak.

 

Infographic Digital Health and Care in the EU