Bu çağrı, sağlığın iyileştirilmesi ve sağlıklı yaşlanma araştırmaları ile; sürdürülebilir sağlık ve bakım sistemleri ve ilgili endüstrilerde büyüme fırsatlarının geliştirilmesine olanak sağlanmasını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Çağrının içeriğinde başta önleme, tanı, öngörücü toksikoloji, yeni tıbbi teknolojiler ve ileri terapilerin geliştirilmesi, kohortlar ve tescile dayalı araştırmalar olmak üzere yeni ve yeniden konumlandırılan ilaç/ tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi, sağlıklı yaşlanma için bakım ve dijital çözümlerin entegrasyonu da dahildir. Çağrı, yeni bilgileri inovatif uygulamalara dönüştürmeyi ve farklı sağlık ve bakım ortamlarında geniş ölçekli uygulamaları hızlandırmayı, sağlık ve bakım sistemlerini ve hizmetlerini Avrupa ve ötesinde daha erişilebilir, daha hassas ve verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla özel şirketlerin ve diğer inovatif paydaşların projelere dahil edilmesi teşvik edilmektedir.

Bu çağrı beş ana öncelik üzerinden uygulanacaktır:

1. Kişiselleştirilmiş tıp

2. Yenilikçi sağlık ve bakım endüstrisi

3. Bulaşıcı hastalıklar ve küresel sağlık

4. Yenilikçi sağlık ve bakım sistemleri - Bakımın entegrasyonu

5. İklim değişikliği, sağlık ve refah için çevrenin rolünün çözümlenmesi

Bu öncelikler altında yer alan 2019 yılı çağrı başlıkları için tıklayınız