Horizon Ödülleri, Ufuk2020 Programı Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) altında yer alan, Avrupa vatandaşlarının toplumsal sorunlarına çözüm üretebilecek projeler arasından en iyi çözümü sunan projenin fonladığı bir ödül yarışmasıdır. Proje başına ödül miktarı 5-10 Milyon Avro arasında değişmektedir. Ufuk2020 programı boyunca sürecek olan ödüllerin toplam bütçesi ise 40 Milyon Avro'dur.

Geçmiş yıllarda Sağlık alanında verilen ödüller:

Food Scanner

Better Use of Antibiotics

Birth Day Prize

2018-2020 yılları için belirlenen ödül konusu: ''Salgın Hastalıklar için Erken Teşhis Sistemi''

Avrupa Komisyonu, salgın hastalıklar için erken uyarı sistemi kurulmasına yönelik en iyi çözümü bulmak amacıyla 5 Milyon Avro ödüllü bir yarışma ilan etti. Anılan yarışmanın ödülü, AB'nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olan Ufuk2020 kapsamında yürütülen Avrupa İnovasyon Konseyi pilot çalışmasının bir parçası olan altı Horizon Ödülü'nden biri durumunda. 

Ödül; sıtma, zika, dang humması veya sarıhumma gibi salgın hastalıkların erken tahmin edilmesi ve izlenebilmesine yönelik Dünya Gözlem Verileri (Earth Observation Data) ve diğer coğrafî konum verileri kullanılarak ölçeklenebilir, güvenilir ve düşük maliyetli bir erken uyarı prototip sisteminin geliştirilmesi için verilecek.

Notlar:

26 Nisan 2018 - Yarışmanın açılışı

1 Eylül 2020 - Son başvuru tarihi

2021 İlk Çeyrek - ödülün verilmesi

Ödül ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız