Misyon

Yenilikçi İlaçlar Girişimi'nin (IMI) amacı, özellikle yetersiz tıbbi veya sosyal ihtiyaçların olduğu alanlarda, yenilikçi ilaçların gelişimini ve hastaya erişimini hızlandırarak sağlığın iyileştirilmesidir. Bu amaç, üniversiteler, araştırma merkezleri, ilaç ve diğer endüstriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), hasta örgütleri ve yasa koyucular dahil olmak üzere sağlık araştırmalarında yer alan kilit oyuncular arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak gerçekleştirilir. IMI, yaşam bilimlerinde dünyanın en büyük kamu-özel ortaklığıdır (PPP). Avrupa Birliği (Avrupa Komisyonu) ile Avrupa ilaç endüstrisi (EFPIA, Avrupa İlaç Endüstrisi ve Birlikleri Federasyonu) tarafından temsil edilen bir ortaklıktır. IMI-2 programı kapsamında 2014-2020 yılları arasında 3,3 milyar Euro tutarında bir bütçe bulunmaktadır.

IMI'nın ana hedefi yeni nesil aşılar, ilaçlar ve yeni antibiyotikler gibi tedavilerin geliştirilmesidir. IMI projeleriyle birlikte, özellikle artan sayıda yaşlı insan popülasyonu dahil olmak üzere Avrupalılara daha verimli ve etkili ilaçlar sunulacaktır. Sektörler arası işbirliği desteklenerek, daha güvenilir ve hızlı klinik çalışmaların hayata geçirilmesinin yanı sıra yasal düzenlemelerin de iyileştirilmesini sağlayacaktır. IMI’deki araştırma ve inovasyon projeleri ileriye yönelik yeni hizmet ve ürünlere dayalı ticari olanaklar da sağlayacaktır. IMI-2 projelerinde yer alan araştırma, endüstri ve toplumsal paydaşlar bu projelerdeki işbirliği ve bilgi paylaşımı olanaklarından da yararlanabilecektir.

İnisiyatifin amacı;

  • Regüle edilmiş sağlık ürünlerinin etkinliğini, güvenliğini ve kalitesini değerlendirmek için araçların, standartların ve yaklaşımların geliştirilmesine destek sağlayarak mevcut ilaç geliştirme sürecini iyileştirmek
  • Klinik ilişkisi olan ve yasa koyucular tarafından onaylanan hastalıklar için tanı ve tedavi biyobelirteçleri geliştirmek
  • Klinik araştırmalar için kavram ispatının hızlandırılmasını sağlamak: kanser, immünolojik, solunumsal, nörolojik ve nörodejeneratif hastalıklar gibi 
  • Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen öncelikli ilaçların klinik araştırmalarındaki başarı oranını arttrmak
  • Henüz tedavisi olmayan ve yüksek oranda ihtiyacın olduğu hastalıklar için yeni terapiler geliştirmek
  • Yeni biyobelirteçlerle aşı adaylarının Faz III klinik çalışmalarındaki başarısızlık oranının azaltılması

IMI çağrıları açık ve rekabetçi olup, bağımsız hakemler tarafından değerlendirilir ve IMI Yönetim Kurulu'nun onayı ile fonlanacak projeler seçilir. Çoğu IMI çağrısı, iki aşamalıdır. Daha fazla bilgi için: IMI çağrı süreci

Açık olan IMI 21. çağrısı için tıklayınız.