Dijital çözümler ve sibergüvenlik araştırmalarında Avrupa Komisyonu'nun hedefi, dijital tek pazardan yararlanan kapsayıcı bir dijital toplum oluşturulmasıdır. Daha akıllı şehirler inşa etmek, e-Devlete erişimin iyileştirilmesi, e-Sağlık hizmetleri ve dijital beceriler, gerçekten sayısallaşmış bir Avrupa toplumu sağlayacaktır. Dijital araçlar, e-Sağlık ve yaşlanma, Avrupa Birliği e-Sağlık Eylem Planı ve Teletıp gibi girişimler ile sosyal bakım, sağlık durumunu izleme ve kayıt erişimininin iyileştirilmesini sağlar.

Bu çağrı; veri gizliliği, güvenliği ve sağlık ve bakım altyapılarının korunmasını sağlamak için sağlık ve bakım alanında siber güvenlik odaklı, çok disiplinli teknolojiler ve çözümleri hedeflemektedir. Çağrı, akıllı yaşam ortamlarında büyük ölçekli pilotların verileri de dahil olmak üzere tıbbi kayıtlar, siciller, sosyal platformlar ve diğer çevresel, fizyolojik vb yeni ve mevcut veri kaynaklarının bir araya getirilmesini mümkün kılan büyük veri yaklaşımları ile erken risk algılama ve müdahalelerde güvenli ve kullanıcı odaklı BİT tabanlı çözümlere duyulan ihtiyaca odaklanmaktadır. Bu çağrı aynı zamanda, 'Avrupa endüstrisini ve hizmetlerini dijitalleştirmek ve dönüştürmek' ve 'Güvenlik Birliğinin etkinliğini artırmak' üzerine odaklanan anahtar alanlara katkıda bulunacaktır.

Bu çağrı altında yer alan 2019 yılı "Smart and healthy living at home" başlığı için tıklayınız