• Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde Görüntüleme Teknolojileri için Avrupa Araştırma Altyapısı (Euro-BioImaging, EuBI), Avrupa'daki ve ötesindeki yaşam bilimcileri için biyolojik ve tıbbi görüntüleme alanında geniş bir yelpazede son teknolojilere açık fiziksel kullanıcı erişimi sağlayacaktır. Altyapı kullanıcıları ve sağlayıcıları için görüntü veri desteği ve eğitim sunacak ve en üst düzey hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için yeni görüntüleme teknolojilerini sürekli olarak değerlendirecek ve içerecek. EuBI, bütün Üye Devletlerde Avrupalı ​​bilim adamlarına ulaşmak için birbiriyle bütünleşmiş, birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve coğrafi olarak dağıtılmış düğümler (özel görüntüleme tesisleri) içerecektir. Altyapı, güçlü bir destekleyici ve koordinasyon kuruluşu olan EuBI Hub tarafından güçlendirilecektir. Hub, kullanıcıların ilgili EuBI Düğümleri tarafından sunulan istenen görüntüleme teknolojisine yönlendirilecekleri sanal erişim giriş noktasını sağlayacaktır. Hub içinde, görüntüleme altyapısının kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre özel veri yönetimi ve eğitim faaliyetleri koordine edilecektir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

  • Sistem Biyolojisi Avrupa Altyapısı (ISBE), bir dağıtılmış araştırma ve inovasyonu (Aİ) olup, ulusal sistemleri birbirine bağlayarak en iyi sistem biyolojisi uzmanlığı, kaynakları ve hizmetlerine (en son teknolojiye sahip tesisler, veriler, modeller, araçlar ve eğitim özelliklerini kapsayacak şekilde) etkin erişim sağlayıp, biyoloji merkezleri ve tüm Avrupalı ​​araştırmacıları için bu alanları kolayca erişilebilir bir hale getirilmesini sağlayacaktır. ISBE, biyolojik verilerin, araçların ve modellerin, işletim prosedürleri ile birlikte, standartlaştırılmasını belirleyecek, teşvik edecek ve geliştirecek, böylece farklı laboratuvarlardan, ülkelerden ve sektörlerden kaynakların entegre edilip tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlayacaktır. ISBE, akademi, endüstri ve kamuya kaynak ve hizmet sağlayarak ERA ve Avrupa biyo-ekonomisini geliştirmenin anahtarıdır. Böylece yaşam bilimi araştırmacılarının sağlık hizmetlerinde, gıda üretiminde, yaşam kalitesinde, biyo-ekonomide ve sürdürülebilir biyo-enerjide Büyük Güçlükleri ele alan çözümler sunmalarını sağlayacaktır. Temmuz 2015'te yayınlanan İş Planı, aynı zamanda hem bilimsel üretkenliği hem de inovasyon potansiyelini destekleyerek, sistem biyolojisi yaklaşımlarına erişim sağlama zorluğuna güçlü ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

  • Yüksek Patojenik Ajanlar Üzerine Avrupa Araştırma Altyapısı (ERINHA), insanları enfekte edebilecek ve halk sağlığına, topluma ve ekonomiye yüksek riskler oluşturabilecek son derece tehlikeli insan ve hayvan mikroorganizmalarının ortaya çıkması veya yeniden ortaya çıkmasının yarattığı zorlukları ele almak için yeterli ve koordineli bir çaba geliştirmeyi amaçlamaktadır. ERINHA, Avrupa çapında dağıtılmış bir Aİ oluşturarak, Avrupanın Risk Grubu 4 patojenlerini araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesini, Biyogüvenlik Seviye 4 (BSL-4) aktivitelerin koordinasyonlarını geliştirilmesini, ve, tüm ilgisi olan Avrupalı bilim insanlarına, BSL-4 tesislerine (olanaklarına) erişim sağlanılmasını hedeflemektedir. ERINHA, patojen izolasyonu/karakterizasyonu, tehlikeli mikroorganizmaların neden olduğu insan hastalıklarının patogenezi ile ilgili temel araştırmaları kapsar. Tanısal, terapötikler ve profilaktikler dahil yeni karşı önlemler geliştirmek için çevirimsel araştırma yapılmasına olanak sağlar, ve yüksek araştırma çalışmalarına ilişkin bilgi, beceri ve kanıt tabanını geliştirmek için uygulamalı araştırmalar yapılmasını sağlar. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

  • Biyobankacılık ve BiyoMoleküler Kaynaklar Araştırma Altyapısı (BBMRI), sağlık araştırmaları için Avrupanın en büyük Araştırma Altyapılarından biridir ve bunu ulusal düğümlerin koordine ettiği biyokütle ve biyomoleküler kaynaklara erişim için bir ağ geçidi sağlayarak başarmışlardır. BBMRI,  Avrupa'nın farklı (alt) popülasyonlarından veya nadir hastalıklardan biyolojik örneklerin, mevcut kapsamlı koleksiyonların, ya popülasyona bağlı yada klinik odaklı, erişilebilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu koleksiyonlar, araştırma deneklerin/katılımcıların sağlık durumları, beslenmeleri, yaşam tarzları ve çevresel maruziyetleri gibi faktörlere ilişkin verileri içermektedir. Aralık 2013'te BBMRI bir Avrupa Araştırma Altyapı Konsorsiyumu (ERIC) oldu. Nihai olarak 17 ülkenin (14 üye ve 3 gözlemci) ve bir Uluslararası Örgüt'ün anlaşması, biyomedikal ve klinik keşifte en önemli araçlardan biri haline gelecek bir pan-Avrupa dağıtımı araştırma altyapısı kurmayı mümkün kıldı. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

  • Avrupa Tıpta Gelişmiş Çevrimsel Araştırma Altyapısı (EATRIS), ihtiyaçlarını üst düzey Avrupa akademik araştırma merkezlerinin sunduğu benzersiz hizmetlerle eşleştirerek ilaç ve teşhis geliştirmeye dahil olan müşterileri desteklemeye odaklanmaktadır. Endüstriden ve akademik çevreden gelen müşteriler, EATRIS'te laboratuvar veya klinikten tıbbi keşifleri ilerletmek için kaynakları keşfediyorlar. Müşteriler ve EATRIS merkezleri arasında standartlaştırılmış bire bir sözleşme prosedürleri kullanılarak, projelerin başlatılması ve yürütülmesi için süreler asgari düzeye indirilir. Hasta kohortlarına hizmet ve erişim, gelişmiş tedavi tıbbi ürünleri, biyo-belirteçler, görüntüleme ve izleme, küçük moleküller ve aşılar alanlarında sağlanmaktadır. EATRIS, 2013 yılında Avrupa Araştırma Altyapı Konsorsiyumu (ERIC) statüsünü almıştır. EATRIS ERIC, dokuz Avrupa ülkesinde 75 araştırma kurumundan oluşmaktadır. Kurumlar, uyuşturucu geliştirmede kamu-özel işbirliğinde kendi siciline göre seçilir. EATRIS merkezleri, önde gelen çeviri uzmanları ve üst düzey araştırma tesisleri, üretim laboratuvarları ve lisansları olan multidisipliner ekipleri tarafından ayırt edilmektedir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

  • Avrupa Klinik Araştırma Altyapı Ağı (ECRIN), ulusal, klinik araştırma ortamının parçalanmasının ve kötü birlikte çalışabilirliğinin yol açtığı engellerin üstesinden gelmek suretiyle çok uluslu, yüksek kaliteli, şeffaf klinik çalışmaları desteklemektedir. ECRIN, uzmanlığa ve hastalara erişim yoluyla katma değer yaratır, klinik çalışmaların erişimini, çeşitliliğini ve sonuç kalitesini artırır. Bu nedenle, tıbbi uygulamadaki tüm kararların yüksek kaliteli klinik araştırmalardan elde edilen sağlam bilimsel kanıtlara dayandığı bir toplumun vizyonunu yerine getirir. ECRIN, Avrupa'daki birçok ülkede araştırma tesislerini birbirine bağlayarak ve en üst düzey klinik araştırma hizmetleri sunarak 2004 yılında başladı. ECRIN, 2013 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Araştırma Altyapı Konsorsiyumu (ERIC) statüsüne layık görüldü ve 2014 yılında tamamen faaliyete geçti. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

  • Yaşam bilimleri bilgisi için dağıtılmış altyapı (ELIXIR), Avrupa'nın ulusal merkezlerini, hizmetlerini ve temel biyoenformatik kaynaklarını tek bir koordineli altyapıya birleştiren eşsiz bir girişimdir. Bu kaynakları koordine ederek, ELIXIR, Avrupa'nın 500.000 yaşam bilimcisinin veri ile ilgili ihtiyaçlarını destekliyor ve bitki ve tarım yoluyla deniz araştırmaları ve sağlık bilimleri alanlarında deniz araştırmalarından yaşam bilimleri alanındaki Büyük Zorluklara hitap etmeye yardımcı oluyor. 2013 yılında ELIXIR, EMIX ve ilk beş ülke tarafından ELIXIR Konsorsiyum Anlaşması'nın (ECA) onaylanmasını takiben kalıcı bir tüzel kişilik haline gelmiştir. ECA'yı imzalayan ülkeler ELIXIR Kurulu'nun tam üyesidir. Ek gözlemci ülkeler (Yunanistan, İrlanda ve Slovenya) ECA'nın onaylanmasını sürdürmektedir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

  • Fare hastalıkları modellerinin üretimi, fenotiplenmesi, arşivlenmesi ve dağıtımı (INFRAFRONTIER) için Avrupa Araştırma Altyapısı, biyomedikal araştırma topluluğuna genetik değişimlerin organizma etkilerini incelemek için gerekli olan araçlarla insan sağlığı ve hastalığında ki genlerin rollerini anlamak için kullanılmaktadır. Fare modeli geliştirme ve fenotip analizleri için fare modellerinin ve araştırma araçlarının ve ilgili verilerin benzersiz bir koleksiyonuna ve en son teknolojilere erişim sunarak, INFRAFRONTIER, kanserde atılım keşiflerine yol açan çalışmaları teşvik ederek tıbbi araştırmaları geliştirir, metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve nadir hastalıklar grubu, sosyo-ekonomik refahımıza karşı küresel tehditler oluşturmaktadır. INFRAFRONTIER, 2013 yılından bu yana, INFRAFRONTIER GmbH, Avrupa düzeyinde kurulmuş bir yasal yapıya sahiptir. INFRAFRONTIER-ERIC için başvuru şu anda bir Bakanlıklar arası Çalışma Grubunda hazırlanmaktadır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 

  • Entegre Yapısal Biyoloji Altyapısı (INSTRUCT), entegre yapısal ve hücre biyolojisi alanındaki eğitim ve teknik gelişimin yanı sıra, en gelişmiş teknoloji ve uzmanlık geniş bir paletine profesyonel olarak erişilmesini sağlayan dağıtılmış bir Araştırma Altyapısıdır. Bu altyapının ana hedefi temel araştırmaları desteklemek ve biyolojik ve tıbbi bilimlerdeki yenilikleri teşvik etmekdir. Biyolojik ve tıbbi araştırmalar, çoklu teknolojileri birleştiren entegre yaklaşımlar gerektirmektedir: INSTRUCT, bu stratejiyi Avrupa ve ötesine taşıyan tek araç olup, biyomedikal konulara meydan okumak için yeni yöntemler geliştirmektedir. INSTRUCT 2006 yılında yol haritasına (Road Map) girmiş ve 2012 yılında bir uluslararası konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. Şu anda 12 üye ülke INSTRUCT ile ortaklığa sahiptir ve ERIC statüsüne yönelik çaba göstermektedir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.