Göç, ekonomik krizler ve işsizlik gibi önemli problemler Avrupa için toplumsal krizlerin en önemli nedenleridir. Bu problemlerin ortaya çıkardığı toplumsal eşitsizliklerin bilimsel olarak ele alınarak önlemler geliştirilmesi beklenmektedir. “Eşitsizlikler” alt alanı çerçevesinde toplumsal cinsiyet, eğitimde fırsat eşitliği, yetenekler, sosyal devlet reformları, istihdam gibi alanların iyileştirilmesine yönelik karar vericilere bilgi temelli öneriler sunulması amaçlanmaktadır.

 

Eşitsizliklere ilişkin konular Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Ufuk 2020 Programı ile beraber desteklenmeye başlamış bir alandır. Bu alan çerçevesinde, eğitimden başlayarak toplumsal hayatın her alanında yaşanan eşitsizliklerin giderilmesine yönelik bilimsel araştırmalar fonlanmaktadır.

 

Eşitsizliklere ilişkin daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.