Araştırmanın gerçekleşmesi ve sonuçlarının yayılması sürecinden farklı olarak bilimin her zaman açık olması gereklidir. Araştırma altyapıları, fikri mülkiyet hakları, metin madenciliği ve alternatif ölçütlerdeki zorlukların giderilmesi ile araştırma ve inovasyonda tüm aktörler arasındaki enstitüler arası, disiplinler arası ve uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu “Açık Erişim” den daha geniş çerçevede ele alınan “Açık Bilim”e yönelmektedir.

Açık Bilim, Toplum ile Toplum için Bilim Alanı çalışma programını etkilemektedir. Metin ve veri madenciliği ile araştırma sonuçlarının yayılması ve etkilerini ölçme sürecinde yenilikçi yaklaşımlar ile ilgili konulara ilişkin proje önerileri desteklenmektedir.

Açık Bilimin bileşenleri, Sorumlu Araştırma ve Yenilik politikalarının şekillenme sürecine katkıda bulunduğu gibi aynı zamanda araştırma ve inovasyonun iki ana insiyatifinin, Avrupa Araştırma Alanı ve Yenilikçi Topluluk, gerçekleştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.