Toplum ile Toplum için Bilim Alanında çalışma programları kapsamında hazırlanan raporlara ve alan kapsamına ilişkin hazırlanan stratejik dokümanlara aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Open Innovation, Open Science, Open to the World, 2016

7. ÇP Toplumda Bilim Alanı Nihai Değerlendirme Raporu , Final Report und Executive Summary, 2016Commitment and Coherence. 7. ÇP Toplumda Bilim Alanı Nihai Değerlendirme Raporu, 2015 and Summary Report of the Capacities Program of FP7 for the High Level Expert Group, 2015

Toplum ile Toplum için Bilim Alanı Uzman Grubu Değerlendirme Raporu 2018-2020, 2016