Toplum ile Toplum için Bilim Alanı çalışma programı toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini destekleyen insiyatifleri içermektedir. Araştırma Yapan Kuruluşlara (RPO) ve Fonlayıcı Kuruluşlara (RFO) akademik kariyer ve karar verme sürecinde (araştırma merkezlerinin cinsiyet eşitliği planlarının uygulamasının desteklenmesi) kadınlara yönelik ayrımcılığın yaratan engellerin kaldırılması ve toplumsal cinsiyetin araştırma içeriklerine dahil edilmesi kapsamında proje desteği verilmektedir.