Toplumsal katılım ile beraber, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerde aktif rol oynayan ve söz konusu araştırma sürecine katılım sağlayan bilim okuryazarı toplum inşasına katkıda bulunma, araştırmanın tasarımı ve sonuçlarında yaratıcılık ve farklı bakış açıları sağlama ve toplumsal sorunların aşılmasında istenilen ve toplumsal açıdan anlamlı araştırma ve inovasyon çıktılarının geliştirilmesine katkıda bulunma çerçevesinde projeler desteklenmektedir.