Emniyet, ulaşım sistemlerinde her daim birinci öncelik olarak algılanmalıdır. Son on yılda, Avrupa genelinde, Ulaşım alanın her modunda emniyetin arttığı düşünülmektedir. Avrupa Birliği 2011 yılında yayımlamış olduğu Ulaşım Beyaz Kitabı (Transport White Paper) hedefleri dahilinde kara yolu ulaşımında 2050 yılına kadar ölümlerin sıfıra indirilmesi, 2020 yılına kadar yaralanmaların yarı yarıya azaltılması, Avrupa’nın tüm ulaşım modlarının emniyeti konusunda lider konumunu koruması, sürdürülebilirlik için eniyileme gibi hedefler belirlenmiştir.

Araştırma ve yenilik faaliyetleri ulaşım sistemlerinin emniyet ve verimliliğinin eniyilenmesinde önemli bir role sahiptir. Ulaşım güvenliğinde yapılan her yatırım, Dünya genelinde kurtarılan binlerce can olarak karşımıza çıkmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon politikaları kapsamındaki hedefleri tutturabilmek adına, Ulaşım Emniyeti araştırmaları kapsamında kaza, yaralanma ve ölüm sayılarının tüm ulaşım modları genelinde düşürülmesi, bilgi ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesi hedefleri teknoloji, ürün, servis ve çözüm geliştirme yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu süreçte emniyet araştırmaları verimlilik ve kullanıcı odağı ile beraber ilerlemelidir.

Emniyet çağrıları Ulaşım Alanı’nın altyapılar, taşıt tasarımı, trafik yönetimi ve kaza emniyeti gibi konulardaki eylemleri de kapsayabilmektedir. Emniyet konularındaki diğer bir odak noktası ise insan faktörüdür. Çoğu kazanın sebebi kullanıcı davranışındaki değişim, sağlık sebepleri, demografik farklılıklar, yeni ulaşım teknolojilerinin pazara girmesi, ileri sürücü yardım sistemlerinin devreye girmesi (bunun akabinde dikkat kaybı ve aşırı bilişsel yükleme) olarak sıralanabilir.

Aşağıda yer alan konu başlıkları 2018-2020 Ulaşım Alanı Çalışma Programı'nda yer almaktadır.

Yukarıda yer alan bilgiler, Avrupa Komisyonu Ufuk2020 Programı ve Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında ortak faydaya sunulan dokümanlardan elde edilmiştir.