Uzay teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik destek sağlanarak; Avrupa uzay sektörünün rekabetçiliğinin, bağımsızlığının artırılması ve sektörde inovasyon hedeflenmektedir. Uzay teknolojisi geliştirme konusundaki açık eğilimlere dikkat edilerek; bir taraftan sistem ve altsistem seviyesinde minyatürleşme ve enstrümantasyonun geliştirilmesi, diğer taraftan ise çeşitli bilim ve uygulama alanları için jenerik teknolojilerin geliştirilmesine odaklanılmaktadır.

Bu kapsamda Ufuk 2020 Uzay Alanı Çalışma Programı "Avrupa Uzay Sektörünün Rekabet Edebilirliği" ana başlığına "uzay ve uydu teknolojileri", "yer gözlem ve küresel uydu navigasyon sistemi (GNSS) uygulamaları", "uzayda hava", "uzay bilimleri", "uzay keşfi"  başta olmak üzere uzay alanı ile ilgili konular dahil edilmiştir.