Avrupa Birliği Çerçeve Programları Uzay Alanı Ulusal İrtibat Noktaları Ağı 

TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı bir Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 Projesi olan COSMOS2020plus (Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020) Projesi AB 7. Çerçeve Programı ve Ufuk2020 Programı kapsamında tamamlanan "COSMOS", "COSMOS+" ve "COSMOS2020" projelerinin devamıdır. COSMOS2020plus ile; Ufuk 2020 Programı Uzay Alanı ülke uzmanları ve ayrıca proje kapsamında gerçekleşen faaliyetler sayesinde ilgili ülkelerin uzay alanı paydaşları arasındaki ağın güçlenmesini hedeflemektedir.  

Proje faaliyetlerinden en önemlisi olan ve Avrupa Komisyonu ile işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası bilgi günlerinde Ufuk 2020 Uzay Alanı kapsamında güncel bilgiler (geçmiş çağrı sonuçlarının paylaşılması, yürütülen projelerin tanıtılması, potansiyel proje önerileri ile işbirliği olanaklarının aktarılması ve Ufuk 2020 Uzay Alanı güncel çağrıları ile ilgili önceliklerin vurgulanması....) paylaşılmakta ve proje fiikirleri özelinde ikili görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemiz uzay alanı paydaşları proje kapsamında hazırlanan portala kayıt olarak bilgilerini (uzay alanı faaliyetleri, proje tecrübeleri, ilgilendikleri Ufuk2020 Uzay Alanı Çağrıları ortak arayışları gibi) paylaşabilir ve portalda kayıtlı ülkemiz ve diğer ülke paydaşları bilgilerini inceleyebilirler.