Yer Gözlem (EO) faaliyetleri, Avrupa Birliği'nin yer gözlem ve izleme programı olan Kopernik programına yapılacak yatırımlar olarak görülmektedir. Ufuk2020'deki Kopernik ve Yer Gözlem faaliyetleri ile Avrupa Birliği, Küresel Yer Gözlem Sistemleri'nde (GEOSS) ilerleme sağlamayı amaçlamaktadır.

Ufuk2020 Programı Uzay Alanının "Yer Gözlem" ana başlığı ile temel olarak gelecek nesillerin sağlığı ve güvenliği için karar alıcılara gezegenimiz ve iklimi hakkında güvenilir ve güncel verilerin sunulmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi hedeflenmektedir. 

İlave olarak, EO'nun Ufuk2020'nin diğer alanlarla ilişkisi kapsamında, belirli zorlukları ele alan yenilikçi başvuruların geliştirilmesi için "Toplumsal Sorunlar" bileşeninin ilgili alanlarında da EO uygulamalarını içeren proje teklifleri sunulabilmektedir.