Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies‒FET) alanı AB Ufuk2020 Programı, Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer almaktadır.

Alan, yüksek risk içeren, uzun soluklu, çok disiplinli ve çok ortaklı araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Dolayısıyla alanla radikal teknolojik değişiklikler yaratabilecek yeni fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yeni ve Gelişen Teknolojiler, bu hedefiyle bilinenin ötesindeki araştırmalara odaklanmakta ve özellikle disiplinlerarası araştırmaları destekleyerek yeni bilim dallarının ortaya çıkarılması için gerekli iklimi sağlamaktadır.

Dolayısıyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanıyla, birbirinden oldukça farklı bilim dalları arasında sinerji oluşturulması beklenmektedir. Alan bu anlamda, Avrupa Araştırma Konseyi’nin (European Research Council–ERC) tamamlayıcısı durumundadır. Bununla beraber, ERC alanında araştırmacılar bireysel olarak desteklenirken FET alanında çok ortaklı çalışmalar desteklenmektedir.

Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanıyla, bilim ve mühendisliğin yakınlaşması ve dolayısıyla toplum için dönüştürücü etki yaratacak yeni teknoloji alanlarının keşfedilmesi de hedeflenmektedir. Bu anlamda, Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanı, bilim ve mühendislikten doğan yüksek riskli araştırmalar ile yeni ve çığır açıcı teknolojilerin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bilinenin ötesine geçme hedefi olan Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanının, yeni teknolojilerin keşfedilmesine ön ayak olması ve desteklediği araştırma faaliyetleriyle bilim ve mühendisliği yakınlaştırması beklenmektedir.

Konu bağımsız ve konu güdümlü çağrılarıyla iki farklı yaklaşımı bünyesinde barındıran Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanı, sanayi ve toplumun gelecekteki ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler aramaktadır. Alan, bu bağlamda üç ana faaliyet başlığını bünyesinde barındırmaktadır:

  • FET Open. Yeni ve sarsıcı teknolojiler keşfetmek amacıyla, konu kısıtından uzak bağımsız bilimsel ve teknolojik araştırmalar desteklenmektedir. Gelecek vaat eden yeni alanların tespiti ve gelişmelerinin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.
  • FET Proactive. Gelişmekte olan alanlar özelinde konu güdümlü araştırmalar desteklenmektedir.
  • FET Flagships. AB FET Flagships (AB Yeni ve Gelişen Teknoloji Öncü Projeleri) kapsamında, küresel problemlerinin çözümü için büyük ölçekli ve disiplinlerarası bilimsel araştırmalar desteklenmektedir. Flagship projelerle, bilimde liderlik ve mükemmeliyet için uluslararası geniş konsorsiyumlar desteklenmekte ve projelerin bu anlamda ulusal programlar ve AB programlarının tamamlayıcısı olarak kullanılması hedeflenmektedir. Böylece Flagship projelerle bilim ve teknolojinin, toplum ve ekonomi üzerindeki dönüştürücü etkisinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu faaliyet alanlarına ilave olarak, Bilgisayar Bilimleri alanında Yeni Nesil Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing‒HPC) alanına ait özel bir FET İnisiyatifi oluşturulmuş ve düşük güç tüketimli gömülü sistemler, ileri modelleme, simülasyon ve büyük veri uygulamalarına yeni çözümler geliştirmesi hedeflenmiştir.

Alan Toplam Bütçesi: 2.7 Milyar Avro