FET Amiral Gemisi Programı, önemli bilimsel ve teknolojik zorlukları aşmayı hedefleyen belirli bir amaca yönelik bilim odaklı ve büyük ölçekli araştırma girişimleridir. FET Amiral Gemisi projeleri, aynı hedefi ve bu hedefe nasıl erişileceğine dair iddialı araştırma yol haritasını paylaşan çeşitli disiplinlerdeki yüksek nitelikli araştırma takımlarını buluşturmaktadır.

Bu bağlamda, FET Amiral Gemisi girişimlerinin yaklaşık 10 yıl boyunca sürmesi ve yaklaşık 1 Milyar Avro bütçe ile yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu girişimler akademi, büyük sanayi  firmaları, KOBİ'ler ve araştırma kuruluşları da dâhil olmak üzere çok sayıda paydaşı bir araya getirmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından 2013 yılında iki adet FET Flagship girişimi başlatılmıştır:

Graphene FET Flagship Initiative karbon bazlı grafen malzemesinin temel bilim alanından endüstriyel uygulamalara transfer edilmesini hedeflemektedir. Otomotiv teknolojileri, enerji, havacılık ve kimyasal işlem gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılmak üzere yeni kompozitler, daha verimli piller ve yeni tip sensörler grafenden yararlanacak inovatif teknolojilerin çeşitli örneklerini oluşturmaktadır. Grafen’i oluşturan konsorsiyum, 23 Avrupa ülkesinden 150 akademik ve endüstriyel araştırma grubunu bir araya getirmektedir.

Human Brain Project FET Flagship Initiative (HBP) ise  21. yüzyıl biliminin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olan insan beynini anlamada Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT/ICT) tabanlı imkânları kullanmayı hedeflemektedir.  Bu anlamda HBP, insan beyninin nasıl çalıştığını anlama ve hesaplama yeteneklerini taklit için dünya çapında araştırmacılara BİT analiz araçları ve matematiksel modeller ile sunmayı amaçlamaktadır. HBP FET Flagship, Türkiye'nin de dahil olduğu 19 ülkeden 131 ortak organizasyonun geniş bir konsorsiyumu olup dünyanın önde gelen uzmanlarını içerisinde barındırmaktadır. 

Bu iki amiral gemisi projesi ile birlikte, Komisyon, Kuantum alanında (Kuantum Amiral Gemisi Projesi) ve Akıllı Enerji Depolama Teknolojileri (Battery 2030 Girişimi) alanında iki girişim daha başlatmıştır. FET Amiral Gemisi resmi web sayfası için tıklayınız.