FET Open gelecek teknolojilerin geliştirilmesinin hedeflendiği, çığır açıcı fikirler etrafında erken aşamalardaki bilim ve teknoloji odaklı araştırma faaliyetlerinin desteklendiği bir alt alandır. Bu kapsamnda gerçekleştirilecek araştırmaların yenilikçi, yüksek riskli, uzun vadeli vizyona sahip, disiplinler arası ve çığır açıcı bilimsel ve teknolojik  hedefinin olması beklenmektedir. FET Open alanı her araştırma fikrine ve her teknoloji koluna açıktır.

En az 3 farklı ülkeden ortakların bir araya gelerek konu bağımsız projelerini sunabilecekleri FET Open çağrıları sürekli açık olup, belirli tarihlerde değerlendirmeler yapılmaktadır. Güncel durumda, FET Open programı Avrupa İnovasyon Konseyi altında desteklenmek üzere geçiş aşamasındadır.