FET Proactive, farklı disiplinlerdeki  araştırmacıları belirli alanlarda yeni teknolojiler üzerinde birlikte çalışmaya teşvik ederek yeni araştırma topluluklarının inşâ edilmesine yardımcı olmaktadır.

  • Ortak araştırma alanı için yol haritası üretmek,
  • Uygun eğitim materyalleri geliştirmek,
  • Geliştirilecek yeni teknolojinin yararlarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak için sonuçları paylaşmak,

FET Proactive faaliyetleri arasındadır. Güncel durumda, FET Proactive programı Avrupa İnovasyon Konseyi altında desteklenmek üzere geçiş aşamasındadır.