Türkçe
Country Flag: 
Country Title: 
Avusturya
Genel Bilgiler: Başkent: 
Viyana
Genel Bilgiler: En Büyük Şehir: 
Viyana
Genel Bilgiler: Yönetim Şekli: 
Parlamenter Cumhuriyet
Genel Bilgiler: Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanı: 
Alexander Van Der Bellen
Genel Bilgiler: Nüfus (milyon): 
8.7
Genel Bilgiler: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (milyar $): 
374
Genel Bilgiler: Kişi Başı GSYİH ($): 
43,413
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi (milyar $): 
308
Genel Bilgiler: Dil(ler): 
Almanca
Genel Bilgiler: Din(ler): 
Hristiyanlık
Genel Bilgiler: Yüzölçümü (km2): 
83,871
Genel Bilgiler: Dünya Ekonomisindeki Sıralaması: 
30
Genel Bilgiler: Para Birimi: 
Avro
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları (milyar $): 
12.8
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları Dünya Sıralaması: 
19
BT Göstergeleri: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH Payı (%): 
3.10
BT Göstergeleri: Özel Sektör Ar-Ge Payı (%): 
47.15 (2014)
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Araştırmacı Sayısı: 
41,005 (2014)
BT Göstergeleri: Alan-Ağırlıklı Atıf Etkisi: 
1.54
BT Göstergeleri: En İyi Dergilerdeki Yayınlar (%): 
33.6
BT Göstergeleri: Akademi-Sanayi Ortak İşbirliği Oranı: 
3.6
BT Göstergeleri: Patent Başvuruları: 
13,925
Akademik İşbirlikleri: Toplam Ortak Yayın Sayısı: 
1,763
Akademik İşbirlikleri: Ülke Yayın Etkisi: 
1.54
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayın Etkisi: 
3.85
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye Toplam İhracat (milyar $): 
1.56
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den Toplam İthalat (milyar $): 
1.02
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeli Sayısı: 
67,134 (2014)
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İhracat (milyar $): 
152.9
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İthalat (milyar $): 
155.5
Genel Bilgiler: Yüksek Teknoloji İhracat Payı (%): 
13.0
BT Göstergeleri: Yayın Başına Atıf Performansı: 
8.9
BT Göstergeleri: Konu Bazında Yayınların Dağılımı: 
Tıp19.4
Mühendislik8.6
Bilgisayar Bilimi8.7
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji8.5
Fizik ve Astronomi7.7
Matematik5.4
Zirai ve Biyolojik Bilimler5.1
Malzeme Bilimi4.8
Kimya4.1
Diğer15.3
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayınların Konulara Göre Dağılımı: 
Fizik ve Astronomi36.4
Tıp18.4
Mühendislik9.5
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji5.7
Zirai ve Biyolojik Bilimler3.1
Bilgisayar Bilimi2.9
İmmünoloji ve Mikrobiyoloji2.7
Yer ve Gezegen Bilimleri2.7
Malzeme Bilimi2.4
Diğer14.1
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Suni devamsız lifler (işlem görmemiş)6.6
İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler3.4
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri2.9
Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb2.6
Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)2.5
Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve cihazlar2.4
Stiren polimerleri (ilk şekillerde)2.2
Gemi vinçleri, diğer vinçler, hareketli kaldırma çerçeveleri, lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları2.1
Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb için)2
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla)2
Sanayi İşbirlikleri: Dünyaya En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen eşya5.1
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar3.3
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)3.1
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar2.8
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil)2.6
İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler1.7
Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)1.6
Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)1.4
Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)1.2
Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb için)1.1
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)10.8
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri5.5
Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları (pişirilerek hazırlanmış)3.1
Magnezit, erimiş yanmış manyezi ve diğer magnezyum oksit2.9
Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)2.9
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar2.7
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar2.7
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)2.6
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar2.6
Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar2.3
Sanayi İşbirlikleri: Dünyadan En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil)5.1
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar3.5
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen eşya2.7
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar2.5
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)2.2
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar2.1
Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri2
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)1.9
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)1.3
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları1.3
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi Dünya Sıralaması: 
İhracat30
İthalat29
Mevcut Durum: İşbirliği Hakkında: 

Avusturya ile Türkiye arasında, Avrupa Programları kapsamındaki işbirliği devam etmektedir.

Bundan bağımsız olarak, iki ülke arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği anlaşmaları imzalanmasına yönelik girişimler sürdürülmektedir. Bu bağlamda, her iki ülke araştırmacılarının, açılan dönemsel çağrılarla bir araya gelerek ortak projeler yürütmesi planlanmaktadır.

Mevcut Durum: Sanayi İşbirliği İstatistikleri: 

EUREKA/Eurostars kapsamında Avusturya'nın "FFG-Austrian Research Promotion Agency" kuruluşu ile işbirliği yürütülmektedir.

EUREKA Programı çerçevesinde, Türkiye ile Avusturya arasında 2010-2016 yılları arasında toplam 4 proje desteklenmiştir.

Eurostars Programı çerçevesinde ise aynı tarihler arasında Türkiye ve Avusturya’nın birlikte yer aldığı 7 proje desteklenmiştir.

Mevcut Durum: INCO Projeleri İstatistikleri: 

TÜBİTAK Avusturya ile aşağıdaki INCO projelerinde ortak olarak yer almıştır/almaktadır:

  • Black Sea Horizon (2015-2018)
  • BILAT USA 2.0 (2012-2016)
  • Sea-Eu-Net-II (2012-2017)
  • INNO Indigo (2009-2013)
  • IncoNet CA (2013-2016)
  • Era-Net Rus Plus (2014-2015)
  • Inconet EaP (2013-2016)
  • Jeupiste (2013-2017)
  • WBC Inco-Net (2008-2013)

 

Era-Net Rus Plus projesi kapsamında, Elektrik, Elektronik ve Enformatik; Kimya ve Biyoloji; Mühendislik tematik alanlarında 2014-2015 yılları arasında çıkılan ortak çağrılar kapsamında toplam 7 proje desteklenmiştir. Bu projelerdeki Türk ortakların toplam bütçesi 3,343,000 TL olarak gerçekleşmiştir.