Türkçe
Country Flag: 
Country Title: 
Avustralya
Genel Bilgiler: Başkent: 
Canberra
Genel Bilgiler: En Büyük Şehir: 
Sidney
Genel Bilgiler: Yönetim Şekli: 
Federal Monarşi
Genel Bilgiler: Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanı: 
Peter Cosgrove
Genel Bilgiler: Nüfus (milyon): 
24
Genel Bilgiler: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (milyar $): 
1,225
Genel Bilgiler: Kişi Başı GSYİH ($): 
51,181
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi (milyar $): 
392
Genel Bilgiler: Dil(ler): 
İngilizce
Genel Bilgiler: Din(ler): 
Hristiyanlık
Genel Bilgiler: Yüzölçümü (km2): 
7,692,024
Genel Bilgiler: Dünya Ekonomisindeki Sıralaması: 
13
Genel Bilgiler: Para Birimi: 
Avustralya Doları
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları (milyar $): 
33
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları Dünya Sıralaması: 
8
BT Göstergeleri: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH Payı (%): 
2.2
BT Göstergeleri: Özel Sektör Ar-Ge Payı (%): 
61.9 (2008)
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Araştırmacı Sayısı: 
100,414 (2010)
BT Göstergeleri: Alan-Ağırlıklı Atıf Etkisi: 
1.55
BT Göstergeleri: En İyi Dergilerdeki Yayınlar (%): 
35.3
BT Göstergeleri: Akademi-Sanayi Ortak İşbirliği Oranı: 
1.8
BT Göstergeleri: Patent Başvuruları: 
11,175
Akademik İşbirlikleri: Toplam Ortak Yayın Sayısı: 
1,665
Akademik İşbirlikleri: Ülke Yayın Etkisi: 
1.55
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayın Etkisi: 
3.7
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye Toplam İhracat (milyar $): 
0.54
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den Toplam İthalat (milyar $): 
0.52
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeli Sayısı: 
137,488 (2008)
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İhracat (milyar $): 
191
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İthalat (milyar $): 
200
Genel Bilgiler: Yüksek Teknoloji İhracat Payı (%): 
13.51
BT Göstergeleri: Yayın Başına Atıf Performansı: 
8.4
BT Göstergeleri: Konu Bazında Yayınların Dağılımı: 
Tıp20.50
Sosyal Bilimler8.20
Mühendislik7.50
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji7.00
Zirai ve Biyolojik Bilimler6.50
Bilgisayar Bilimi5.70
Fizik ve Astronomi4.60
Gezegen ve Yer Bilimleri3.80
Malzeme Bilimleri3.50
Diğer32.70
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayınların Konulara Göre Dağılımı: 
Fizik ve Astronomi23.10
Tıp17.10
Mühendislik9.10
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji7.70
Zirai ve Biyolojik Bilimler5.10
Bilgisayar Bilimi4.00
Malzeme Bilimleri3.70
Gezegen ve Yer Bilimleri3.50
Matematik3.10
Diğer23.60
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar52.60
Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)20.52
İşlenmemiş alüminyum6.39
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)5.49
Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb.1.27
Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)1.20
İşlenmemiş çinko1.05
Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış)0.92
Sütten elde edilen yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri0.67
Kraft kağıt/kartonlar-sıvanmamış-rulo veya tabaka halinde0.58
Sanayi İşbirlikleri: Dünyaya En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Demir cevherleri ve konsantreleri19.25
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar15.50
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar6.81
Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)5.60
Suni korendon alüminyum oksit ve hidroksit2.61
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)2.44
Sığır eti (dondurulmuş)2.39
Buğday ve mahlut2.32
Bakır cevherleri ve konsantreleri1.94
İşlenmemiş alüminyum1.55
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)7.63
Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)6.03
Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan hariç)5.99
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar5.09
Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. İşler için makine, cihaz4.50
Üzümler (taze/kurutulmuş)4.19
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları3.80
Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve kabukluların3.78
Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb)2.62
Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları2.55
Sanayi İşbirlikleri: Dünyadan En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları7.61
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar7.03
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)3.65
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar3.48
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri3.17
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)2.70
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar2.45
Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)1.45
Kara taşıtları için aksam, parçaları1.09
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları1.02
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi Dünya Sıralaması: 
İhracat24
İthalat22
Mevcut Durum: İşbirliği Hakkında: 

Avustralya ile TÜBİTAK arasında, bilim ve teknoloji işbirliği anlaşması imzalanmasına yönelik girişimler devam etmektedir. Buna ek olarak, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı ve Ufuk 2020 Programı kapsamında da hem ikili ve çoklu işbirliklerini güçlendiren hem de bilimsel çalışmalara destek sağlayan projelerde iki ülkenin ortaklığı devam etmektedir.