Türkçe
Country Flag: 
Country Title: 
Slovenya
Genel Bilgiler: Başkent: 
Ljubljana
Genel Bilgiler: En Büyük Şehir: 
Ljubljana
Genel Bilgiler: Yönetim Şekli: 
Cumhuriyet
Genel Bilgiler: Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanı: 
Borut Pahor
Genel Bilgiler: Nüfus (milyon): 
2
Genel Bilgiler: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (milyar $): 
63,78
Genel Bilgiler: Kişi Başı GSYİH ($): 
30,900
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi (milyar $): 
61.6
Genel Bilgiler: Dil(ler): 
Slovence
Genel Bilgiler: Din(ler): 
Hristiyanlık
Genel Bilgiler: Yüzölçümü (km2): 
20,273
Genel Bilgiler: Dünya Ekonomisindeki Sıralaması: 
87
Genel Bilgiler: Para Birimi: 
Avro
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları (milyar $): 
1.47
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları Dünya Sıralaması: 
45
BT Göstergeleri: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH Payı (%): 
2.4
BT Göstergeleri: Özel Sektör Ar-Ge Payı (%): 
77.34
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Araştırmacı Sayısı: 
8,574
BT Göstergeleri: Alan-Ağırlıklı Atıf Etkisi: 
1.14
BT Göstergeleri: En İyi Dergilerdeki Yayınlar (%): 
24.3
BT Göstergeleri: Akademi-Sanayi Ortak İşbirliği Oranı: 
0.9
BT Göstergeleri: Patent Başvuruları: 
462
Akademik İşbirlikleri: Toplam Ortak Yayın Sayısı: 
764
Akademik İşbirlikleri: Ülke Yayın Etkisi: 
1.14
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayın Etkisi: 
3.34
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye Toplam İhracat (milyar $): 
0.34
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den Toplam İthalat (milyar $): 
0.81
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeli Sayısı: 
14,866
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İhracat (milyar $): 
31.9
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İthalat (milyar $): 
29.7
Genel Bilgiler: Yüksek Teknoloji İhracat Payı (%): 
6.44
BT Göstergeleri: Yayın Başına Atıf Performansı: 
6.3
BT Göstergeleri: Konu Bazında Yayınların Dağılımı: 
Tıp12.5
Mühendislik10.1
Fizik ve Astronomi8.8
Sosyal Bilimler7.3
Malzeme Bilimleri7.1
Bilgisayar Bilimi6.5
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji6.3
Kimya5.7
Matematik5.5
Zirai ve Biyolojik Bilimler5.2
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayınların Konulara Göre Dağılımı: 
Fizik ve Astronomi43.5
Tıp13.0
Mühendislik12.4
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji3.9
Zirai ve Biyolojik Bilimler3.2
Çevrebilim2.7
Bilgisayar Bilimi2.3
Malzeme Bilimleri2.3
Matematik2.3
İmünoloji ve Mikrobiyoloji2.2
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar 10.62
Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt 4.45
Diğer boyayıcı maddeler, lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler 4.33
Elektrik motorları ve jeneratörler 3.84
Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt ve kartonlar 3.58
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 3.52
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler 3.14
Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri 2.91
Kauçuktan yeni dış lastikler 2.88
Gazete kağıdı 2.41
Sanayi İşbirlikleri: Dünyaya En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 9.87
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 7.64
Kara taşıtları için aksam, parçaları 3.00
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2.52
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 1.81
Elektrik enerjisi 1.78
Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb tertibatı, cihazları 1.57
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.48
Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç 1.19
Kauçuktan yeni dış lastikler 1.14
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 40.19
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 29.73
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 2.59
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 2.38
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2.25
Motorlu taşıtılar, bisiklet, motosikletlerde için aydınlatma veya işaret cihazları, cam siliciler vb. 1.30
Kauçuktan yeni dış lastikler 1.14
Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri 1.01
Römorkörler ve itici gemiler 0.89
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 0.88
Sanayi İşbirlikleri: Dünyadan En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 7.31
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 6.36
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 3.02
Kara taşıtları için aksam, parçaları 2.70
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 2.42
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 1.50
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1.43
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 1.30
Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 1.27
Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları 1.20
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi Dünya Sıralaması: 
İhracat 63
İthalat 66
Mevcut Durum: İşbirliği Hakkında: 

Slovenya ile Türkiye arasında, Avrupa Programları kapsamındaki işbirliği devam etmektedir.

Bundan bağımsız olarak, 19.04.2001 tarihinde imzalanmış Hükümetlerarası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde TÜBİTAK  ile Slovenya Araştırma Kurumu (The Slovenian Research Agency- ARRS) arasında oluşturulan dönemsel çağrılar aracılığıyla, çeşitli tematik alanlarda ikili işbirliği projeleri desteklenmektedir.

Mevcut Durum: Akademik İşbirliği İstatistikleri: 

TÜBİTAK ile Slovenya’nın ARRS arasındaki bilimsel işbirliği anlaşması çerçevesinde, tüm tematik alanlarında 2002-2016 yılları arasında çıkılan ortak çağrılarda toplam 49 proje desteklenmiştir. Bu projelerdeki Türk ortakların toplam bütçesi 7,145,000 TL tutarında gerçekleşmiştir.

Mevcut Durum: Sanayi İşbirliği İstatistikleri: 

EUREKA Programı çerçevesinde, Slovenya ile Türkiye arasında 2010-2016 yılları arasında 6 proje desteklenmiştir.