Türkçe
Country Flag: 
Country Title: 
ABD
Genel Bilgiler: Başkent: 
Washington
Genel Bilgiler: En Büyük Şehir: 
New York
Genel Bilgiler: Yönetim Şekli: 
Federal Başkanlık Sistemi
Genel Bilgiler: Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanı: 
Donald J. Trump
Genel Bilgiler: Nüfus (milyon): 
324
Genel Bilgiler: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (milyar $): 
18,037
Genel Bilgiler: Kişi Başı GSYİH ($): 
56,084
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi (milyar $): 
3,810
Genel Bilgiler: Dil(ler): 
İngilizce
Genel Bilgiler: Din(ler): 
Hristiyanlık
Genel Bilgiler: Yüzölçümü (km2): 
9,833,517
Genel Bilgiler: Dünya Ekonomisindeki Sıralaması: 
1
Genel Bilgiler: Para Birimi: 
Amerikan Doları
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları (milyar $): 
474
BT Göstergeleri: Toplam Ar-Ge Harcamaları Dünya Sıralaması: 
1
BT Göstergeleri: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH Payı (%): 
2.73
BT Göstergeleri: Özel Sektör Ar-Ge Payı (%): 
60.9
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Araştırmacı Sayısı: 
1,307,973
BT Göstergeleri: Alan-Ağırlıklı Atıf Etkisi: 
1.46
BT Göstergeleri: En İyi Dergilerdeki Yayınlar (%): 
26.9
BT Göstergeleri: Akademi-Sanayi Ortak İşbirliği Oranı: 
2.9
BT Göstergeleri: Patent Başvuruları: 
526,296
Akademik İşbirlikleri: Toplam Ortak Yayın Sayısı: 
13,453
Akademik İşbirlikleri: Ülke Yayın Etkisi: 
1.46
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayın Etkisi: 
1.86
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye Toplam İhracat (milyar $): 
11.1
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den Toplam İthalat (milyar $): 
6.3
BT Göstergeleri: Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeli Sayısı: 
1,265,064
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İhracat (milyar $): 
1,504
Sanayi İşbirlikleri: Toplam İthalat (milyar $): 
2,308
Genel Bilgiler: Yüksek Teknoloji İhracat Payı (%): 
19.007
BT Göstergeleri: Yayın Başına Atıf Performansı: 
8.7
BT Göstergeleri: Konu Bazında Yayınların Dağılımı: 
Tıp22.2
Biyokimya8.7
Mühendislik8.2
Sosyal Bilimler6.5
Fizik ve Astronomi5.8
Bilgisayar Bilimi5.5
Zirai ve Biyolojik Bilimler4.4
Malzeme Bilimleri4.1
Kimya3.5
Matematik3.2
Akademik İşbirlikleri: Ortak Yayınların Konulara Göre Dağılımı: 
Tıp17.6
Fizik ve Astronomi12.1
Mühendislik10.9
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji6.8
Bilgisayar Bilimi6.7
Malzeme Bilimleri5.9
Matematik4.5
Zirai ve Biyolojik Bilimler4.2
Sosyal Bilimler4.1
Diğer15.5
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'ye En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Hava taşıtları, uzay araçları14.21
Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri9.11
Pamuk (kardesiz, taranmamış)4.7
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 3.3
Soya fasulyesi3,04
Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri2.84
Başka yerde belirtilmemiş ürünler2.33
Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların kalıntıları2.26
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar1.92
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları1.88
Sanayi İşbirlikleri: Dünyaya En Çok İhraç Edilen Ürünler: 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar4.2
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları3.7
Kara taşıtları için aksam, parçaları2.9
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar2.3
Elektronik entegre devreler2.2
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları1.7
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri1.6
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)1.5
Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)1.3
Soya fasulyesi1.2
Sanayi İşbirlikleri: Türkiye'den En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş)8.81
Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan hariç)5.007
Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları4.28
Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri3.61
Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb)3.58
Kara taşıtları için aksam, parçaları3.54
Traktörler2.81
Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri2.69
Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası2.41
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri2.11
Sanayi İşbirlikleri: Dünyadan En Çok İthal Edilen Ürünler: 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları7.32
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)5.71
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar4.42
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri3.51
Kara taşıtları için aksam, parçaları2.85
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)2.77
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar2.2
Elektronik entegre devreler1.21
Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler1.12
Elmaslar1.03
Genel Bilgiler: Dış Ticaret Hacmi Dünya Sıralaması: 
İhracat2
İthalat1
Mevcut Durum: İşbirliği Hakkında: 

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bünyesindeki muadil kuruluşlarımız Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation - NSF) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes Health - NIH) ile ikili işbirliği projeleri yürütülmektedir. 

TÜBİTAK ve NSF arasında 17 Haziran 1996 tarihinde imzalanmış olan "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, sürekli açık çağrımız bulunmakta olup bu çağrıya her zaman başvuru yapılabilmektedir.

TÜBİTAK ve NIH arasında ise 25 Nisan 2013 tarihinde imzalanmış olan "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde çağrılarımız dönemsel olarak ve çeşitli tematik alanlarda açılmaktadır. 

Bunlara ek olarak, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında da hem ikili ve çoklu işbirliklerini güçlendiren hem de bilimsel çalışmalara destek sağlayan projelerde iki ülkenin ortaklığı devam etmektedir. 

 

ABD-U2020 İşbirliği Hakkında

17 Ekim 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu Araştırma Bilim ve Yenilik Sorumlusu Carlos Moedas ve ABD Avrupa Birliği Büyükelçisi Anthony L. Gardner tarafından ABD’li araştıramcıların Çerçeve Programlarına  katılımının geliştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.

"Uygulama Düzenlemesi" (Implementing Arrangement) adıyla anılan anlaşma ile ABD’li Fonlama Kuruluşlarından ve U2020’den ayrı destek alan araştırmacılar arası işbirliğinin daha esnek koşullarda sağlanması amaçlanmaktadır. Anlaşmada ABD’li araştırmacıların ABD’li Kuruluşlardan destek aldıkları ve U2020 desteği almadıkları durumlarda U2020 projelerine bir kurucu sözleşme olmaksızın partner olabilecekleri nitelenmektedir. 

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız

Mevcut Durum: Akademik İşbirliği İstatistikleri: 

TÜBİTAK ile ABD'nin Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation-NSF) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health-NIH) arasındaki bilim ve teknoloji anlaşmaları çerçevesinde, tüm tematik alanlarda 1996-2017 yılları arasında çıkılan ortak çağrılarda toplam 235 başvuru alınmış, 76 proje desteklenmiştir. 

Mevcut Durum: INCO Projeleri İstatistikleri: 

TÜBİTAK, ABD ile Avrupa arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 2012-2016 yılları arasında yürütülmüş olan BILAT US 2.0 INCO projesinin ortağı olarak yer almıştır.