Kuşak ve Yol Bölgesi Uluslararası Bilimsel Kuruluşlar Örgütü (Alliance of International Science Organizations-ANSO) 2016 yılında Çin Bilimler Akademisi önderliğinde açıklanan "Pekin Deklarasyonu"nu takiben kurulmuştur.

Pekin Deklarasyonu'nda Kuşak ve Yol Bölgesi'nde kalkınmanın desteklenmesi için bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) işbirliğini güçlendirmek ve BTY işbirliği için ortak bir yenilik platformu ve uzun vadeli bir mekanizma kurmak ana hedefler arasında belirtilmiştir. Deklarasyonda ayrıca, Kuşak ve Yol Bölgesi'nde uluslararası bilim ve teknoloji işbirliklerinin oluşturulması için bir mekanizma kurulması taahhüt edilmiş ve bu mekanizmaya "Uluslararası Bilimsel Kuruluşlar Örgütü (Alliance of International Science Organizations- ANSO)" adı verilmiştir.

Bu kapsamda, resmi açılışını 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştiren ANSO’ya Kurumumuz  ‘Kurucu Üye’ olarak katılım sağlamıştır.

ANSO çatısı altında Kuşak ve Yol Bölgesi ülkeleri ile ortak projeler, çalıştaylar, seminerler gerçekleştirilmesinin yanı sıra araştırmacı değişimleri ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi hedeflenmektedir.