CIGRE, uluslararası düzeyde üreticilerin, kullanıcıların, akademisyenlerin ve uzmanların kısacası Dünya üzerindeki enerji sistemleriyle ilgili tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinin paylaşmalarını sağlayan, standartlar geliştiren en üst seviyedeki teknik tartışma platformudur. 1921 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris’tedir.

Amacı, Dünya genelinde konusunda uzman kişileri bir araya getirerek; Bilgi paylaşımını sağlamak, Mevcut ve gelecekteki güç sistemlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliğini arttırmaktır.

CIGRE, güç sistemi uzmanlığının oluşturulması ve paylaşılması için dünyanın önde gelen bilgi geliştirme programına kendini adamış işbirliğine dayalı küresel bir topluluktur. Türkiye’den yeterli üye sayısına ulaşılması ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardındansa Ağustos 2014’de CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi TESAB çatısı altında oluşturulmuştur. Üye Sayısı; 2018 yıl sonu itibarı ile 19 kurumsal I, 23 Bireysel I, 4 Bireysel II ve 83 Öğrenci üyemiz bulunmaktadır.

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesinin temel görevleri:

  • Uluslararası bir organizasyonda Türkiye’nin temsil edilmesi,
  • Kurumsal ve bireysel üyelerin CIGRE üyelik işlemlerini düzenlemek,
  • Kurumları ve sektör uzmanlarını CIGRE üyeliğine teşvik etmek
  • CIGRE oturum ve sempozyumlarında ülke temsilini organize etmek, üyelerin hazırladıkları bildirileri değerlendirerek, uygun görülenleri CIGRE oturumlarında sunulmak üzere önermek,
  • CIGRE TC’leri için uzman önerisinde bulunmak ve ilgili ülkeler kapsamında uzmanlar arası işbirliğini teşvik etmek,
  • Çalışma Komitelerinin faaliyetlerini yansıtacak şekilde paneller düzenleyerek CIGRE çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak,
  • Usul kurallarına uygun olarak CIGRE Yürütme Konseyi’ne ve Yönlendirme Komitesi’ne seçilmek üzere üyelerini belirlemektir.

CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi: CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi (TESAB), CIGRE konusundaki ana karar verici mekanizma olmakla birlikte, CIGRE faaliyetleri esas olarak CIGRE Türkiye Yürütme Komitesinde şekillenmektedir. CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi CIGRE faaliyetlerini yakından takip etmektedir.  CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi çalışmalarını, TESAB Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2017 tarih ve 2017/05 sayılı karar ile onaylanan “CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi Çalışma Usul ve Esasları” dokumanı uyarınca yürütmektedir.