Uluslararası Bilim Konseyi (ISC), 40 uluslararası bilimsel Birlik ve Birlik ile Akademiler ve Araştırma Konseyleri de dâhil olmak üzere 140'tan fazla ulusal ve bölgesel bilimsel organizasyonu bir araya getiren, benzersiz bir küresel üyeliğe sahip bir sivil toplum kuruluşudur.

ISC, Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) ile Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (ISSC) arasındaki birleşme sonucunda 2018 yılında kuruldu. Doğal ve sosyal bilimleri bir araya getiren tek ve en büyük küresel bilim organizasyonu ve uluslararası sivil toplum kuruluşudur.

Konsey, önemli bilimsel ve kamusal öneme sahip konularda etkili uluslararası eylemlerin katalizasyonu, inkübe edilmesi ve koordine edilmesi için gereken bilimsel uzmanlığı ve kaynakları toplar. Konsey Eylem Planı, ISC’nin 2021 yılı sonuna kadar çalışması ve küresel bir kamu malı olarak bilim vizyonuna yönelik pratik bir çerçeve oluşturmaktadır.

Konseyin faaliyetleri üç ana çalışma alanına odaklanmaktadır.

  • Uluslararası bilimsel araştırma ve bursu teşvik etmek ve desteklemek ve uluslararası politika konularıyla ilgili bilimi iletmek için politikaya yönelik bilim.
  • Bilim için politika, bilimin uluslararası kamu alanındaki önemli sorunlara daha etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlayan gelişmeleri teşvik eder.
  • Bilimin özgür ve sorumlu uygulamasını savunmak için bilimsel özgürlük ve sorumluluk.

Konseyin faaliyetleri, geniş çapta ortak sponsorlu uluslararası araştırma programları, ağları ve komiteleriyle küresel sürdürülebilirlik, yoksulluk, kentsel sağlık ve refah ve afet riskinin azaltılmasından verilere, gözlem sistemlerine ve hükümetlere bilim tavsiyelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.