SCOR, 1957'den beri okyanus bilimcilerini dünyanın çeşitli yerlerinden, çeşitli mekanizmalarla bir araya getirerek okyanus bilimini ilerletme ve okyanusu anlama önündeki engelleri aşma sorumluluğunu üstlenmektedir.

Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan SCOR oşinografik araştırmanın planlanması ve yürütülmesinde uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine ve araştırmayı engelleyen metodolojik ve kavramsal sorunların çözülmesine odaklanmaktadır. SCOR, okyanus biliminin tüm alanlarını kapsar ve birçok SCOR faaliyetini yürütmek için ortak çıkarları olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapar.

SCOR ayrıca gelişmekte olan ülkelerde okyanus bilimi kapasitesini arttırmak için birkaç farklı etkinlik yürütmektedir ve her SCOR etkinliği gelişmekte olan ülkelerden üyeleri içermektedir.

Otuz iki ülkeden bilim adamları, uluslararası SCOR için bir temel olarak ulusal SCOR komiteleri oluşturmuştur. Şu anda 38 ülkeden yaklaşık 250 bilim adamı SCOR faaliyetlerine katılmaktadır.

Amacı, okyanus araştırmalarının tüm dallarında uluslararası bilimsel faaliyetleri ilerletmek olan SCOR, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir;

  • Okyanus araştırmalarının sorunlarını incelemek ve gelişmiş uluslararası eylemlerden faydalanacak unsurları belirlemek. Bu amaçla, deniz bilimlerinde ilerleme için geniş ilgi ve önem taşıyan konularda bilimsel toplantılar düzenlemek. Uygun uluslararası eylem türleri için planlar geliştirmek ve bunların uygulanmasını teşvik etmek.
  • Uluslararası okyanus faaliyetleri ile ilgili sorunların ayrıntılı incelenmesi ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi, kritik deneylerin tasarlanması ve ölçüm programları dâhil olmak üzere, tek başına veya diğer uygun kuruluşlarla birlikte çalışma grupları veya diğer yardımcı organlar oluşturmak ve bilim politikasını yönlendirmek.
  • Bireysel deniz bilimcilerinin ve laboratuvarlarının katkısının tanınmasını teşvik etmek, dikkatlerini gerektiren belirli sorunlara dikkat çekmek ve faaliyetleri için yeterli düzeyde destek sağlamak.
  • Deniz bilimcilerinin ve ilgili organların uluslararası okyanus faaliyetlerinin bilimsel yönleri hakkındaki görüşlerini tespit etmek ve uygun uluslararası tartışmalarda bu görüşleri temsil etmek. Uluslararası deniz araştırma programları için deniz bilimcileri arasında destek geliştirmek.
  • Okyanus işlerinin bilimsel yönleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. Uluslararası okyanus programlarının bilimsel yönlerini gözden geçirmek ve yorumlamak.