ICSU bilimsel birliklerinden olan URSI, radyo bilimi, telekomünikasyon ve elektronik bilimler alanında çalışmaları uluslararası platformda teşvik ve koordine etmeyi amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

Uluslararası Radyo Bilimi Birliği (Union Radio-Scientifique Internationale), elektromanyetik alanların ve dalgaların tüm yönleri hakkında bilgi ve çalışmayı kapsayan radyo bilimi ile ilgili, uluslararası bazda çalışmalar, araştırmalar, başvurular yapmanın yanı sıra bilimsel değişim ve iletişimi koordine etmektedir.

Hedeflere şunlar dâhildir:

  • Radyo bilimi ve uygulamalarındaki uluslararası faaliyetleri insanlığın yararına teşvik etmek ve teşvik etmek;
  • Ortak ölçüm yöntemlerinin benimsenmesini ve bilimsel çalışmalarda kullanılan ölçüm araçlarının karşılaştırmalı ve standartlaştırılmasını teşvik etmek;
  • Yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş elektromanyetik dalgalar kullanarak telekomünikasyonun bilimsel yönleri teşvik etmek ve koordine etmek,
  • Radyo bilimini kamu ve özel kuruluşlara göstermek.